Zbiorniki buforowe i silosy spedycyjne

Produkowane przez FONTIS zbiorniki, silosy wykonane są z blachy ocynkowanej o grubej warstwie cynku Z275, Z350, Z450.
FONTIS produkuje silosy lejowe z kątek spadku leja 45 i 60 stopni, płaskodenne, spedycyjne okrągłe i kwadratowe. Blacha poszycia  ścian z blachy prostej lub falistej. Uzależniona jest od potrzeb przechowywanego produktu.
Konstrukcja nośna silosów lejowych wykonana w technologii skręcanej ramy daje możliwość dobrego zabezpieczenia antykorozyjnego poprzez cynkowanie ogniowe.
Silosy lejowe o średnicy od 3 do 7,5 m i pojemnościach od 30 ton do 600 ton. Wyposażone w rury do napowietrzania przechowywanego ziarna.
Zbiorniki lejowe szybkiego załadunku o kącie nachylenia leja 60 stopni z możliwością.
Zbiorniki posiadają zewnętrzne wzmocnienia pionowe montowane śrubami do ściany silosu.
Pojemności produkowanych przez FONTIS zbiorników szybkiego załadunku od 20m3 do 250m3

Dzięki  kwadratowej  konstrukcji zbiornik opróżnia się równo nie tworząc wewnętrznego leja. Zbiorniki wykonane są z blachy ocynkowanej i kształtowników hutniczych cynkowanych ogniowo. Całość skręcana śrubami.

Zbiornik spedycyjny szybkiego załadunku o pojemności 50 ton wraz z przenośnikiem taśmowym PT 400 do zasypu zbiornika.